Výchovný poradce

Tisk

 
Výchovný poradce: Mgr. Dagmar Jánová
Konzultační hodiny: středa 12:00 - 12:30 h (jiný termín možný po předcházející domluvě)
Tel.: +420 566 522 828, +420 605 086 068
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Oblasti činnosti výchovného poradce

  1. Metodická a informační činnost
  2. Práce se žáky s výukovými a výchovnými problémy
  3. Profesní poradenství, volba povolání

Informace k přihlášce do prvního ročníku vzdělávání na střední škole

1. Metodická a informační činnost

Spolupráce s třídními učiteli

 

2. Práce se žáky s výukovými a výchovnými problémy

Spolupráce s SPC Žďár nad Sázavou

Spolupráce s SPC Velké Meziříčí

Doporučení dalších odborných diagnostických pracovišť

Podchycení a řešení výchovných a výukových problémů, akutní intervence, konzultace s rodiči.
Spolupráce s metodikem prevence v oblasti prevence negativních jevů.
Spolupráce s OPD MěÚ, kurátorem, policií, soudy, ap.

 

3. Profesní poradenství, volba povolání

Profesní poradenství a pomoc při volbě střední školy